Danh Sách Đại Sứ Quán Việt Nam Tại Nước Ngoài.

Đại sứ quán Việt nam hay Tổng lãnh sự quán Việt nam tại nước ngoài là nơi hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ công dân việt nam đang cư trú, sinh sống & làm việc ở nước ngoài…

Đại sứ quán Việt nam hay Tổng lãnh sự quán Việt nam tại nước ngoài là nơi hỗ trợ và đảm bảo quyền lợi cho toàn bộ công dân việt nam đang cư trú, sinh sống & làm việc ở nước ngoài. Để hỗ trợ toàn bộ công dân Việt nam khi có nhu cầu liên hệ trực tiếp, Tonkin Việt nam xin chia sẻ danh sách Đại sứ quán Việt Nam đặt tại các nước trên thế giới…

Danh sách Đại sự quán Việt nam Tại nước ngoài

CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNGCHÂU ÂU
1Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ37Đại sứ quán Việt Nam tại Anh 
Vietnam embassy in IndiaVietnam embassy in England
2Đại sứ quán Việt Nam tại Băng-la-đét38Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
Vietnam embassy in BangladeshVietnam embassy in Austria
3Đại sứ quán Việt Nam tại Bru-nêy39Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan
Vietnam embassy in BruneiVietnam embassy in Poland
4Đại sứ quán Việt Nam tại Cam-pu-chia40Đại sứ quán Việt Nam tại Bê-la-rút
Vietnam embassy in CambodiaVietnam embassy in Belarus
5Đại sứ quán Việt Nam tại Đại Hàn Dân Quốc 41Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
Vietnam embassy in Republic of KoreaVietnam Embassy in Belgium
6Đại sứ quán Việt Nam tại In-đô-nê-xi-a 42Đại sứ quán Việt Nam tại Bun-ga-ri
Vietnam embassy in IndonesiaVietnam embassy in Bulgaria
7Đại sứ quán Việt Nam tại Ka-dắc-xtan43Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch 
Vietnam embassy in KazakhstanVietnam embassy in Denmark
8Đại sứ quán Việt Nam tại Lào44Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
Vietnam embassy in LaosVietnam embassy in Germany
9Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-lai-xi-a45Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
Vietnam embassy in MalaysiaVietnam Embassy in The Netherlands
10Đại sứ quán Việt Nam tại Mi-an-ma46Đại sứ quán Việt Nam tại Hung-ga-ri
Vietnam embassy in MyanmarVietnam embassy in Hungary
11Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ47Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp
Vietnam embassy in MongoliaVietnam embassy in Greece
12Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản48Đại sứ quán Việt Nam tại Italy
Vietnam embassy in JapanVietnam embassy in Italia
13Đại sứ quán Việt Nam tại Niu-di-lân 49Đại sứ quán Việt Nam tại Nga
Vietnam embassy in NewzealandVietnam Embassy in Russia
14Đại sứ quán Việt Nam tại Ô-xtrây-li-a50Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
Vietnam embassy in AustraliaVietnam embassy in France
15Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-kit-xtan51Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan 
Vietnam embassy in PakistanVietnam embassy in Finland
16Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin 52Đại sứ quán Việt Nam tại Ru-ma-ni 
Vietnam embassy in PhilippinesVietnam embassy in Romania
17Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan 53Đại sứ quán Việt Nam tại Séc
Vietnam embassy in ThailandVietnam embassy in Czech
18Đại sứ quán Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên 54Đại sứ quán Việt Nam tại Xlô-va-ki-a 
Vietnam embassy in Democratic People’s Republic of KoreaVietnam embassy in Slovakia
19Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Hoa55Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
Vietnam embassy in ChinaVietnam embassy in Spain
20Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore56Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kì 
Vietnam embassy in SingaporeVietnam embassy in Turkey
21Đại sứ quán Việt Nam tại Xri-Lanca57Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
Vietnam embassy in Sri LankaVietnam embassy in Sweden
TRUNG ĐÔNG58Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ
Vietnam embassy in Switzerland
22Đại sứ quán Việt Nam tại Ai-cập 59Đại sứ quán Việt Nam tại U-crai-na
Vietnam embassy in EgyptVietnam embassy in Ukraine
23Đại sứ quán Việt Nam tại A-rập Xê-út60Đại sứ quán Việt Nam tại U-dơ-bê-ki-xtan
Vietnam embassy in Saudi ArabiaVietnam embassy in Uzbekistan
24Đại sứ quán Việt Nam tại Ca Ta CHÂU MỸ
Vietnam embassy in Qatar
25Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét61Đại sứ quán Việt Nam tại Ac-hen-ti-na
Vietnam embassy in KuwaitVietnam embassy in Argentina
26Đại sứ quán Việt Nam tại I-ran62Đại sứ quán Việt Nam tại Bra-xin
Vietnam embassy in IranVietnam embassy in Brazil
27Đại sứ quán Việt Nam tại Ixaren 63Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-na-da
Vietnam embassy in IsraelVietnam embassy in Canada
28Đại sứ quán Việt Nam tại Các Tiểu Vương Quốc Ả-Rập Thống Nhất 64Đại sứ quán Việt Nam tại Chi-lê
Vietnam embassy in UAEVietnam embassy in Chile
CHÂU PHI65Đại sứ quán Việt Nam tại Cu-ba
Vietnam embassy in Cuba
29Đại sứ quán Việt Nam tại Ang-gô-la66Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa kì
Vietnam embassy in AngolaVietnam embassy in United States of America
30Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri67Đại sứ quán Việt Nam tại Mê-hi-cô 
Vietnam embassy in AlgerieVietnam embassy in Mexico
31Đại sứ quán Việt Nam tại Li-bi68Đại sứ quán Việt Nam tại Pa-na-ma
Vietnam embassy in LibyaVietnam embassy in Panama
32Đại sứ quán Việt Nam tại Ma-rốc69Đại sứ quán Việt Nam tại Vê-nê-du-ê-la 
Vietnam embassy in MoroccoVietnam embassy in Venezuela
33Đại sứ quán Việt Nam tại Mô-dăm-bích
Vietnam embassy in Mozambique
34Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi 
Vietnam embassy in South Africa
35Đại sứ quán Việt Nam tại Nigeria
Vietnam embassy in Nigeria
36Đại sứ quán Việt Nam tại Tan-da-ni-a
Vietnam embassy in Tanzania

Tổng Lãnh sự Quán Việt Nam tại nước ngoài

CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
1.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bom-bay (Ấn Độ)
Consulate General of Vietnam in Mumbai (India)
2.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bát-tam-bang (Campuchia)
Consulate General of Vietnam in Battambang (Cambodia)
3.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xi-ha-núc-vin (Campuchia)
Consulate General of Vietnam in Shihanoukville (Cambodia)
4.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng (Lào)
Consulate General of Vietnam in Luangprabang (Laos)
5.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xế (Lào)
Consulate General of Vietnam in Pakse (Laos)
6.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào)
Consulate General of Vietnam in Savanakhet (Laos)
7.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka – Nhật Bản
Consulate General of Vietnam in Osaka (Japan)
8.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka – Nhật Bản
Consulate General of Vietnam in Fukuoka (Japan)
9.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pớt (Ô-xtrây-li-a)
Consulate General of Vietnam in Perth (Australia)
10.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-ni (Ô-xtrây-li-a)
Consulate General of Vietnam in Sydney (Australia)
11.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn-kèn (Thái Lan)
Consulate General of Vietnam in Khonkaen (Thailand)
12.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Kunming (China)
13.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng-công (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Hongkong (China)
14.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Nanning (China)
15.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Guangzhou (China)
CHÂU ÂU
16.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt (Đức)
Consulate General of Vietnam in Frankfurt (Germany)
17.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ê-ka-tơ-rin-bua(Nga)
Consulate General of Vietnam in Ekaterinburg (Russia)
18.Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vla-đi-ô-xtốc(Nga)
Consulate General of Vietnam in Vladivostok (Russia)
CHÂU MỸ
19.Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hiu-xtơn (Hoa kỳ)
Consulate General of Vietnam in Houston – Texas
20.Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Xan- phran-xi-xcô (Hoa kỳ)
Consulate General of Vietnam in San Francisco (USA)

Các Lãnh Sự quán (LSQ) Việt Nam

1. Lãnh sự quán Việt Nam tại Giơ-ne-vơ

Địa chỉ: 30 ch. des Corbillettes 1218 Grand Saconnex, Genève, Suisse (Chỉ dẫn đường đi tới Lãnh sự quán)

Điện thoại: 022 798 48 90 / 022 798 24 85

Fax: 022 798 24 69 / 022 798 07 24

Website: http://www.vietnamconsulate-ge.org

2. Lãnh sự quán Việt Nam tại New York

Địa chỉ: 866 United Nations Plaza, Suite 435. New York, NY 10017. USA

Điện thoại: 001 – 212 – 644 – 0594; 001 – 212 – 644 – 0831;

Fax: 001 – 212 – 644 – 5732;

Email: lsqny@mofa.gov.vn

Website: http://www.vnconsul-ny.org/ ; www.vietnamconsulate-ny.org

Các Cơ quan thực hiện chức năng lãnh sự

Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc

Địa chỉ: 2f, 3f N. 65 Sung Chiang road, Taipei, Taiwan

Điện thoại: +86 251 66 626

Fax: +86 250 41 761

Lãnh Sự: +86 251 66 648

Fax: +86 251 66 625

Email: vectaipei@mofa.gov.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *