Danh Sách Các Nước Miễn Thị Thực Vào Việt Nam

MIỄN THỊ THỰC VÀO VIỆT NAM

QUỐC GIALOẠI HỘ CHIẾUTHỜI GIAN CƯ TRÚNGÀY HIỆU LỰC
NGOẠI GIAOCÔNG VỤTHÔNG THƯỜNG (CHO MỤC ĐÍCH CHÍNH THỨC)BÌNH THƯỜNGTHỦY THỦ
Armeniaxx90 days06-Aug-12
Afghanistan (Islamic State)xxnot stipulated26-Feb-88
Albania (Republic)xxnot stipulated1-Oct-56
Algeria (People’s Democratic Republic)xx90 days2-Jan-95
Angolaxx30 days3-Apr-08
Argentina (Republic)xx90 days13-Nov-99
Azerbaijanxx1 month21-Aug-10
Bangladesh (People’s Republic)xx90 days10-Jul-99
10-Jul-99Belarus (Republic)xxnot stipulated24-Nov-93
Brazil (Federative Republic)xx90 days8-Jul-09
Brunei Darussalamxxx14 days1-Aug-07
Bulgaria (Republic)xx90 days12-Dec-10
Cambodia (Kingdom)xxxnot stipulated for Diplomatic & Official passports/30 days for Ordinary passport30-Nov-79
5-Dec-08
Chile (Republic)xx90 days25-Jun-05
China (People’s Republic)xxx30 days15-Mar-92
Colombia (Republic)xx90 days28-Mar-12
Croatia (Republic)xx30 days27-Mar-10
Cuba (Republic)xxxxnot stipulated31-Aug-81
Czech (Republic)xx90 days13-Feb-00
Denmark (Kingdom)xxx15 days1-May-05
Dominican (Republic)xx90 days29-Sep-07
Ecuador (Republic)xx90 days19-Sep-07
Egyptxx90 days8-Aug-11
El Salvador (Republic)xx90 days30-May-11
Estoniaxx90 days20-May-14
Finland (Republic)xxx15 days1-May-05
France (Republic)xx03 month1-Jul-05
Germanyxx90 days1-Nov-13
Hungary (Republic)xx90 days1-Aug-93
India (Republic)xx90 days23-Mar-95
Indonesia (Republic)xxx30 days19-Sep-98
Iran (Islamic Republic)xx01 month1-Jun-94
Iraq (Republic)xx90 days1-Dec-01
Israelxx90 days06-Dec-12
Italyxx90 days20-Jan-12
Japanxxx90 days for Diplomatic and Official passport/15 days for ordinary passport1-May-05
1-Jul-04
Kazakhstan (Republic)xx30 days11-Apr-10
Korea (Democratic People’s Republic)xxnot stipulated1-Oct-56
Korea (Republic)xxx90 days for Diplomatic and Official passport/15 days for ordinary passport13-Jan-99
1-Jul-04
Kyrgyzstan (Republic)xxxnot stipulated15-Jul-81
Laos (People’s Democratic Republic)xxxx30 days17-Jul-77
5-Mar-04
Malaysiaxxx30 days25-Nov-01
Mexico (United States)xx90 days4-Feb-02
Myanmaxxx90 days26-Oct-13
Moldova (Republic)xx90 days23-May-03
Mongoliaxx90 days6-Feb-00
Montenegroxx90 days1-Sep-00
Morocco (Kingdom)xx90 days19-Dec-04
Mozambique (Republic)xx90 days9-Feb-09
Myanmar (Union)xx30 days11-Aug-98
Nicaragua (Republic)xxnot stipulated14-Mar-83
Norway (Kingdom)xxx15 days1-May-05
Pakistan (Islamic Republic)xx90 days2-Mar-07
Panama (Republic)xx90 days4-Nov-02
Paraguay (Republic)xx90 days26-Oct-08
Peru (Republic)xx90 days2-Jun-06
Philippines (Republic)xxx21 days for ordinary passport1-Apr-00
Polandxx90 days14-Mar-12
Romaniaxxnot stipulated1-Dec-56
Russia (Federation)xxx90 days for Diplomatic and Official passport/15 days for ordinary passport20-Feb-1994
(amended 02-Jan-2005)
1-Jan-09
Serbiaxx90 days1-Sep-00
Seychellesxx90 days02-Dec-12
Singapore (Republic)xxxx90 days for Diplomatic and Official passport/15 days for ordinary passport10-May-97
1-Dec-03
Slovak (Republic)xx90 days24-Feb-07
Sloveniaxx90 days23-Jan-11
South Africa (Republic)xx90 days23-Jun-07
Spain (Kingdom)xx90 days31-Aug-10
Sri Lanka (Democratic Socialist Republic)xx90 days19-Sep-03
Sweden (Kingdom)xxx15 days1-May-05
Switzerland (Confederation)xx90 days16-Aug-09
Tanzania (United Republic)xx90 days23-Feb-11
Thailand (Kingdom)xxx30 days20-Feb-04
Tunisia (Republic)xx90 days21-Jan-09
Turkey (Republic)xx90 days7-Jun-07
Ukrainexxxx90 days for Diplomatic and Official passport/15 days for ordinary passport6-Dec-93
United Arab Emirates (UAE)xx90 days22-Jul-11
Uruguay (Republic)xx90 days15-Jun-08
Uzbekistanxx60 days4-Jun-10
Venezuela (Bolivarian Republic)xx90 days17-Nov-06