Cán Bộ Đại Sứ Quán

ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI INDONESIAĐại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Indonesia
                                                                         Cán bộ ngoại​ giao:
1. ​​​Ngài Phạm Vinh Quang – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
Tel: 31003582. Tiến sĩ Hồ Anh Thái – Tham tán Công sứ/Phó Đại sứ
Tel: 319015064. Ông Trần Minh Cừ – Tham tán (Chính trị)
Tel: 319071656. Ông Lê Đức Mạnh – Bí thư thứ nhất (Báo chí, Văn hóa và Cộng đồng) Tel: 31567758. Ông Trương Xuân Trung – Bí thư thứ nhất (Thương mại)
Tel: 3190348010. Ông Nguyễn Thanh Giang -​ Bí thư thứ ba (Lãnh sự)
Tel: 315853712. Ông Nguyễn Tiến Thúy – Trợ lý Tùy viên QP
Tel:  57935621

13. Bà Nguyễn Đỗ Ngân Giang – Bí thư thứ ba (Lãnh sự)

11. Ông Đặng Thanh Dư – Bí thư thứ hai (Văn phòng)
Tel: 3100357

9. Ông Đoàn Hải Linh – Bí thư thứ hai (Lễ tân – Thư ký ĐS)
Tel: 3100358

7. Bà Nguyễn Diệu Linh – Bí thư thứ ba (Chính trị)
Tel: 3100358

5. Ông Nguyễn Cảnh Toàn – Bí thư thứ nhất (Chính trị)
Tel: 3156775

3. Đại tá Nguyễn Tuấn Đức – Tùy viên Quân sự
Tel:  57935714;     Fax: 57935621

Jl. Teuku Umar. No 25, Jakarta Pusat, Jakarta
Điện thoại: 0062-21-3100358 – Lãnh sự: 0062-21-31907165
Fax: 0062-21-3149615
Email : jakarta@mofa.gov.vn or vietnamemb@yahoo.com
Website : www.vnembassy-jakarta.mofa.gov.vn

 

Tel: 31907165