Top 10 lời khuyên cho ngày Trái Đất ý nghĩa bạn cần biết

Ngày Trái Đất là ngày kỉ niệm hàng năm với mục đích nâng cao nhận thức và giá trị môi trường của Trái Đất. Ngày Trái Đất là ngày được tài trợ bởi thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Gaylord Nelson tổ chức lần đầu vào 22 tháng 4 năm 1970. Dưới đây là những khuyên […]

BÀI THU HOẠCH NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA 12

Theo nghị quyết trung ương 4 khóa 12 cho thấy được những định hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong 5 năm tới cũng như các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong những năm tới nhằm đưa Việt Nam tiến lên trở thành nước công nghiệp hóa, hiện […]

Bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh 2016-2019

Mục tiêu của mỗi cá nhân ở các chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cùng hướng tới vào năm 2019 là học tập và làm theo tấm gương đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh. Để hoàn thành tốt mục tiêu này mỗi người cần đăng ký học tập và làm theo […]