Mẫu bài Thu Hoạch Nghị Quyết 26 Trung Ương 7 Khoá 12 Dành Cho Đảng Viên

Tổng hợp những thông tin chính xác nhất về bài thu hoạch nghị quyết 26 trung ương 7 khóa 12. Nhằm giúp các bạn làm bài thu hoạch nhanh chóng và thuận tiện nhất về bài thu hoạch, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mẫu bài thu hoạch chuẩn nhất cũng như hướng dẫn bạn cách viết bài thu hoạch một cách chuẩn nhất.

download
Tải bản đầy đủ tại đây


Bài thu hoạch Nghị quyết 26 Trung ương khóa 12 dành cho Đảng viên

ĐẢNG UỶ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH                                        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)………………………………                         …………………., ngày … tháng … năm2018
BÀI THU HOẠCH
sau học tập các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII)
Họ và tên: ……………………………………………………
Đảng viên chi bộ:……………………………………………………
Chức vụ:……………………………………………………..
Đơn vị công tác:…………………………………………….

Qua học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII), đồng chí hãy nêu những nhận thức của bản thân về các vấn đề sau đây:

Nhận thức của bản thân về các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết: ….

Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”

1. Về quan điểm

– Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đủ về số lượng, có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm sự chuyển tiếp liên tục, vững vàng giữa các thế hệ.

– Việc xây dựng đội ngũ cán bộ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trực tiếp là của các cấp ủy, tổ chức Đảng mà trước hết là người đứng đầu và cơ quan tham mưu của Đảng, trong đó cơ quan tổ chức, cán bộ là nòng cốt. Chính nhờ vào sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó máu thịt với toàn nhân dân; phải thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh.

– Nghị quyết đã khẳng định rằng cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng; công tác cán bộ là lối đi “then chốt” của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị nhà nước. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng của Đảng, phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững.

– Đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ chính là đầu tư cho phát triển lâu dài và bền vững, do đó cần thực hiện nghiêm túc,nhất quán các nguyên tắc Đảng thống nhấ, đồng thời phải bố trí toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị. Bên cạnh đó cần chuẩn hoá, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

2.Về mục tiêu

– Quyết tâm theo đuổi định hướng đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

– Về mục tiêu cụ thể, Nghị quyết nêu rõ, đến năm 2020, thể chế hóa, cụ thể hóa Nghị quyết thành các quy định của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lự.

– Tiếp đến nghị quyết cũng nêu cao tinh thân kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức, chạy quyền; ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện không là người địa phương;

– Một mực tiêu nữa trong nghị quyết cũng đề ra đó là đến năm 2025, tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ; cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện.

– Đến năm 2030, xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng; cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

3.Về giải pháp

– Nghị quyết đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó chính là nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ;

– Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, chú trọng công tác tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ; kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ;

– Nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho các Đảng viên, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác tổ chức, cán bộ và chú trọng một số nội dung cơ bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc.

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến bài thu hoạch nghị quyết 26 trung ương 7 khóa 12 dành cho đảng viên mà chúng tôi muốn sưu tầm được để bạn có thể tham khảo. Với bài viết mà chúng tôi cung cấp trên đây, mong rằng bạn đã có thể bổ sung thêm kiến thức cho mình để hoàn thành một bài thu hoach chuẩn nhất, chất lượng nhất.

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài viết của chúng tôi, đừng quên đồng hành cùng vietnamembassy-indonesia.org để nhận thêm các thông tin bổ ích từ bài viết bài thu hoạch nghị quyết 27 trung ương 7 khóa 12 của chúng tôi các bạn nhé. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống!

download
Tải bản đầy đủ tại đây

Xem thêm:
Chi tiết mẫu bài thu hoạch Chỉ Thị 05 của bộ Chính Trị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *